Kreativ Barnehage Hove

Kreativ barnehage Hove er en privat barnehage eid av Klippen Pinsemenighet, som også eier Kreativ barnehage Bogafjell. Vi har utvidet kristen formålsparagraf. Det betyr at vi ønsker at det kristne budskapet og verdiene skal være en naturlig del av vår hverdag. Dette blir formidlet i samlingsstund, gjennom sang og tema-arbeid. Det innebærer også at vi bruker mer tid på de kristne høytidene.

Barnehagen vår stod ferdig i august 2014. Den ligger flott til på det nye, spennende feltet Hove Gård, mellom Hove Plantesalg og Stokkelandsvannet. 
På Hove Gård har det i løpet av de siste årene blitt bygget over 60 boliger, samt lekeplasser, balløkker og fritidsarealer.

Gode naturopplevelser er et av våre satsingsområder. Vi liker å komme oss ut på tur, gjerne med en lavo under armen og kakao i sekken. Hinderløyper, sporleker og regellek er ofte på agendaen når de største barna er på tur, og ingenting er så koselig som en eventyrsamling i det fri. Vi er bare en kort tur unna både Sandvedparken og Stokkelandsvannet, som byr på mange spennende turer og oppdagelsesferder. 

Uteområdet vårt er flott opparbeidet med lekestativer, sandkasser, gapahuk, amfi og sykkelstier. I tillegg kan vi boltre oss på den 400 kvm store takterassen vår. Dette lekearealet innbyr til regellek og hopp og sprett.

Vi har et lyst og innbydende innelokale. De lyse veggene blir iherdig dekorert med barnas kunstverk, og vi er opptatt av å legge til rette for variert og god lek når vi er inne. Dette innebærer boltrelek i ribbeveggen, utfordrende hinderløyper og felles musikk- og dansesamlinger inne på det store aktivitetsrommet vårt. Det innebærer også å få utløp for våre kreative impulser, med maling, forming og lignende aktiviteter. De kreative områdene er et av våre satsingsområder. Vi vil gi barna gode opplevelser gjennom forming, sang, dans og drama, hvor fokuset er på prosessen og ikke på resultatet. Vi er skapende mennesker, og barna skal få utforske sin egen skapertrang og kreativitet. 

Kreativ barnehage Hove tilbyr 100%-plasser. For å søke om barnehageplass, klikk her.