I Kreativ barnehage på Hove har vi 89 plasser ,som er fordelt på 5 avdelinger. Vi har i år tre store avdelinger, med barn fra 3-6 år, en "mellomavdeling" med barn fra 2-3 år og en liten avdeling med barn fra 0-2 år. 

Vår visjon sier at vi ønsker at barn skal få blomstre i et kreativt og trygt miljø. Vi syns det er viktig at alle barna i barnehagen hører til på hver sin avdeling, hvor faste voksne blir kjente og trygge omsorgspersoner for barna, og at de kan ha et avgrenset område inne i barnehagen som de kan føle tilhørighet og tilknytning til. Vi har mange fine fellesområder inne i bygget vårt, som fellesrom, aktivitetsrom, diverse grupperom og kjøkken. Disse rommene vil brukes av barna, da i sammen med kjente voksne, og oftest i en styrt aktivitet.