Månedsplan oktober

Teamet på Knøttene

Fra venstre:
Alicja, Kristian, Anna