Kreativ barnehage Bogafjell er en avdelingsbarnehage med 5 avdelinger. Vi tror det er trygt og godt for barna og høre til på en avdeling, hvor det er faste voksne og faste barn. Vi har mange fine fellesarealer i barnehagen vår som vi også benytter oss av, men da i sammen med kjente voksne og ofte i en organisert aktivitet/lek.

I Kreativ barnehage Bogafjell har vi to småbarnsavdelinger (0-3 år) og tre avdelinger for store barn (3-6 år).