Planleggingsdager i 2018/2019

Vi har 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Disse dagene er barnehagen stengt, og personalet bruker dagen på enten kursing, planlegging, studietur eller annet nødvendig formål. 

Barnehageåret 2018/2019 vil ha følgende planleggingsdager:

16.august

17.august

16.november

23.april

31.mai

Planleggingsdagene har blitt godkjent av sittende SU 2018.