Kreativ Barnehage Bogafjell

Lederstruktur i Kreativ barnehage

Lisbeth Aasen er daglig leder for begge barnehagene. Hun har kontoret sitt i Kreativ barnehage Hove, men har dager i løpet av uka hvor hun er i Kreativ barnehage Bogafjell. 

Anja Gran Haugen er fagutvikler i 80% stilling for begge barnehagene med ansvar for den faglige og pedagogiske utviklingen av barnehagen og personalet, årsplaner, rammeplanarbeid og oppfølging av enkeltbarn som hovedområder. Anja bytter på å ha kontor på Bogafjell og på Hove.

Monica Dysjaland er barnehageleder i Kreativ barnehage Bogafjell i 80% stilling.

Hilde Spikkeland er barnehageleder i Kreativ barnehage Hove i 80% stilling.

Monica og Hilde sine hovedoppgaver vil være å ha ansvar for den daglige driften i barnehagen; ansettelser og personal, bygg, barnegruppene og opptak, foreldresamarbeid, personalmøter, HMS/IA osv.

Endrede ferievedtekter

Nye vedtekter i forbindelse med ferie:

-       Barna skal ha totalt 5 uker i løpet av et år

-       3 uker skal tas i sommerferieperioden fra 15.juni til 15.august.

-       Planleggingsdagene kan regnes som ferie

-       Foreldre som kan dokumentere at de ikke har tariff-festet rett på de siste 4 feriedagene opp til 5 uker, kan søke dispensasjon for disse 4 dagene.

-       Barnehagene må ha beskjed innen 1. Mai om uttak av sommerferie.

-       Endringen skjer i kraft våren 2017 og sommeren 2017.

Faktura på mail

I Kreativ barnehage kommer den månedlige fakturaen på e-post. Fakturaen sendes til den e-post adressen dere har registrert på Oppvekstportalen. Husk å sjekke at e-postadressen er riktig. 

Det ligger link ved fakturaen om å opprette autogiro. Det anbefaler vi at dere gjør. 

Minner også om at vi har betalingsfri måned i august.

Informasjon om mobilmast på Bogafjell/vanntanken

I Kreativ barnehage har vi hatt utfordringer med mobildekning siden oppstart i 2005. Dette har vært utfordrende for både dere foreldre gjennom at det har vært vanskelig å få kontakt med oss, og for de ansatte som skal ha kontakt med andre instanser. 

Vi har hatt jevnlig kontakt med Telenor om dette, og har også prøvd ut Telia. Fordi denne saken har tatt lang tid har vi ved flere anledninger tatt kontakt med dekningsdirektøren i Telenor og han har vært på befaring. 

Våren 2016 ble det besluttet å montere en mast på vanntanken. Denne er ikke kommet på plass fordi det har kommet klager fra "naboene" da de er bekymret for strålingsfaren og ønsker at masten blir montert lenger vekk fra bebyggelse. Saken ligger nå hos fylkesmannen. 

Ved mer spørsmål ta gjerne kontakt med daglig leder i Kreativ barnehage, Lisbeth Aasen, lisbeth@kreativbarnehage.no

Fra 1.februar 2016 økes foreldrebetalingen fra 2580 kr pr måned til 2655 kr pr måned. Se link ovenfor for mer informasjon rundt dette.

 

 

Redusert foreldrebetaling i barnehagene

Regjeringen innførte fra 1. mai 2015 en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass. Foreldre som har rett på redusert sats etter de nasjonale reglene må søke om dette.

Familier med lavere inntekt enn kr. 473 000 vil betale mindre enn den nye maksprisen for en barnehageplass. Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om reduksjon.

Ordningen gjelder for familier med barn i private og kommunale barnehager.

 

Søknadsprosessen  :

Husholdningen kan søke om redusert betaling uavhengig om barnet går i en kommunal eller privat barnehage. I hovedsak skal søknaden sendes inn i begynnelsen av hvert barnehageår. Søknader som kommer inn før 15. juni vil bli behandlet før fakturering for august i kommunale barnehagene.

 

 

Sandnes kommune innfører fra 1.5. 2015 nasjonal ordning for foreldrebetaling i barnehager som følger av forskriftsendring. Familier som første halvår 2015 har fått innvilget redusert sats etter Sandnes kommune sin ordning for første halvår, beholder denne satsen ut perioden den er innvilget for.

Foreldre som søker redusert betaling etter 1.5. 2015, behandles i samsvar med ny nasjonal ordning.

 

 

I linken ligger søknadskjema med veileder om den nasjonale ordningen.

https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/resultatenheter/barnehager_felles/RedusertbhgBetalingmedVeiledning.pdf

Studenter

Fra høsten 2014 er Kreativ barnehage Bogafjell godkjent som praksisbarnehage for Universitet i Stavanger. Dette er vi veldig glade for og stolte over, og vi gleder oss til å dele hverdagen vår med studenter fra barnehagelærerutdanningen. For dere foreldre vil det i praksis bety at dere kan møte studenter på avdelingen, at barna deres kommer til å snakke om noen andre voksne på avdelingen og at barna deres får mange kjekke opplevelser sammen med studentene.

Studentene begynner å komme allerede 29. september og vil komme i grupper utover hele barnehageåret.